فیلم آموزش شوت و نکاتی که باید هنگام زدن شوت رعایت کنید در این فیلم آموزشی عنوان شده است  .

مواردی که باید هنگام زدن شوت به آنها توجه داشته باشید :

  1. سر بالا و دید مناسب قبل از شوت زدن
  2. حرکت به سمت توپ با زاویه مناسب
  3. سوار بر توپ و شوت پرقدرت
  4. نوک پا به سمت پایین وضربه با روی پا
  5. حرکت پا به دنبال توپ جهت وارد کردن نیروی بیشتر
  6. زمان بندی خوب ، کاهش ارتفاع توپ و ضربه پشت توپ

در ادامه  فیلم چند تمرین برای ارتقای مهارت شوت شما آماده شده است

 

 

دیدگاهتان را بنویسید