دانلود رایگان دوره

مسیر رشد بازیکن فوتبال

قیمت دوره: 500000 تومان

برای مدت محدود رایگان!

این دوره مناسب چه کسانی است؟

تمام بازیکنان و فوتبال آموزان جوان می توانند از این دوره استفاده نمایند. در این دوره در مورد تمام مسائل، چالشها، مهارت های مورد نیاز، بایدها و نباید های یک بازیکن فوتبال از شروع تا رسیدن به موفقیت صحبت میکنیم.

برای دریافت این دوره فقط کافیست فرم زیر را پر کنید!

    

 

 

 

  موضوعات دوره: